Alcohol en verkeer

De Noorse wetgeving met betrekking tot rijden onder invloed is streng. De alcoholgrens is vastgesteld op 0,2 promille. Ter vergelijking het maximaal toegestane promillage in Nederland is 0,5 promille.