Noorderlicht

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis, is het meest te zien tussen november en februari. Gegarandeerd is het natuurlijk niet, want het verschijnsel is afhankelijk van bijzondere meteorologische omstandigheden. Het noorderlicht is het best waarneembaar boven de poolcirkel en wordt daarom ook wel poollicht genoemd.